Frida Ohlsson Sandahl

Föreläsare och författare - sociolog och normkritiker.
 
Boka Frida här >

NYA BOKEN! Diskrimineringslagen – Handbok för chefer

Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att Diskrimineringslagen ställer höga krav – men vet bara inte hur du ska börja? Boken förklarar vad lagen kräver, den hjälper dig som chef lägga upp arbetet på bästa sätt och den innehåller exempel och övningar som engagerar hela personalstyrkan i arbetet.

Böcker

Så att jag kan komma in

Ett samtalsmaterial kring att vara hbtq i ett kristet sammanhang.

Så att jag kan komma in

Samtalsmaterial kring hbtq-frågor i Frälsningsarmén.

Inkludera

Jämställdhet och hbtq i organisationen. Innehåller ordlista och fördjupningskapitel.

HR : att ta tillvara mänskliga resurser

Frida har skrivit kapitel 8: Heteronormer, hbtq och queer på arbetsplatsen.

Mina föreläsningar

Här är några av de ämnesområden jag kan. Dessa kan plockas, blandas och ges former som passar dig. Deltagarnas aktivitet under passer bestämmer ni. Ska det vara föreläsning eller mer interaktivitet? 

#metoo och sexuella trakasserier

Efter #Metoo behövs kunskap och reflektion! Det här är en utbildning som specifikt handlar sexuella övergrepp, strukturer, normer och makt.

Diskrimineringslagen

Vad är diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier? 

INKLUDERA!

Vad innebär det att vara inkluderad? Den här föreläsningen handlar om att ge er praktiska verktyg, diskussionsfrågor och begrepp för att kunna jobba med värderingar, identitet och makt. 

Vad säger FN om hbtq-personers rättigheter?

Om Yogyakartaprinciper och min nya bok.

Därför skrev vi en handbok för chefer om diskrimineringslagen

Nu är den nya boken här - äntligen finns en praktisk handbok för dig som chef och HR-specialist. Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering och kräver ett främjande arbete; nämligen de aktiva åtgärderna som innebär att det finns ett löpande arbete som...

Podden: Behåll hatten på

Det här är podden för dig som funderar kring hbtq, teologi och normer.

”Jag är glatt överraskad

och jättenöjd med dagen. Frida är en fantastisk föreläsare. Hon konkretiserade detta svåra och lite abstrakta ämne på en nivå som gör det lättare att ta till sig – utan att för den delen komma med pekpinnar. Och självklart väckte hon en hel del tankar och funderingar. Bara positiva tillrop från mig!”

Anställd, Förvaltningsrätten Malmö

”#metoo och #vardeljus

lyfter fram övergrepp, trakasserier och ojämlikhet, både i samhället och i kyrkan. I Göteborgs stift insåg vi att vi behövde mer av kunskap och reflektion efter uppropen. Därför anlitade vi Frida som föreläsare. Fridas föreläsning gav oss just det – mer kunskap och reflektion – när det gäller sexuella trakasserier, normer, kön och makt. Tack Frida och välkommen tillbaka!”

Greger Carlsson, Själavårdscentrum, Göteborgs stift

 

RÖSTER OCH REFERENSER
Det var en lättillgänglig föreläsning och att blandningen av teori och workshop var perfekt avvägd. Föreläsningen väckte mycket diskussionslust!

Summasummarum var detta den mest relevanta utbildningsdagen jag haft i mitt yrkesliv.

Workshoppen gav många funderingar över hur jag beter mig och hur det kan uppfattas av andra.

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad kring mina föredrag och produkter är det en bra idé att lämna din e-mail här. Då får du mina nyhetsbrev och uppdaterad kunskap.