Frida Ohlsson Sandahl

Föreläsare och författare - sociolog och normkritiker.
 
Boka Frida här >

Frida har stor erfarenhet av att vägleda och utbilda i frågor som handlar om inkludering, värderingar och bemötande. Hennes specialistområden är jämställdhet, normer och hbtq. I många år har Frida varit engagerad i idéburen rörelse, både ideellt och som anställd. År 2013 initierade och ledde hon arbetet med Jönköpings läns första pridefestival, Jönköping Qom Ut.

I Fridas bok Inkludera – jämställdhet och hbtq finns både en ordlista och fördjupningskapitel. Boken har många konkreta tips om hur en organisation kan jobba för att bli mer inkluderande. Frida har också skrivit böcker för specifika målgrupper, såsom chefer, HR-ansvariga och församlingar.

Diskrimineringslagen

Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att Diskrimineringslagen ställer höga krav – men vet bara inte hur du ska börja? Boken förklarar vad lagen kräver, den hjälper dig som chef lägga upp arbetet på bästa sätt och den innehåller exempel och övningar som engagerar hela personalstyrkan i arbetet.

Böcker & Podcast

Så att jag kan komma in

Ett samtalsmaterial kring att vara hbtq i ett kristet sammanhang.

Så att jag kan komma in

Samtalsmaterial kring hbtq-frågor i Frälsningsarmén.

Inkludera

Jämställdhet och hbtq i organisationen. Innehåller ordlista och fördjupningskapitel.

HR : att ta tillvara mänskliga resurser

Frida har skrivit kapitel 8: Heteronormer, hbtq och queer på arbetsplatsen.

Kön, sexualitet och normer

Här är några av de ämnesområden jag kan. Dessa kan plockas, blandas och ges former som passar dig. Deltagarnas aktivitet under passer bestämmer ni. Ska det vara föreläsning eller mer interaktivitet? 

#metoo och sexuella trakasserier

Efter #Metoo behövs kunskap och reflektion! Det här är en utbildning som specifikt handlar sexuella övergrepp, strukturer, normer och makt.

Diskrimineringslagen

Vad är diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier? 

INKLUDERA!

Vad innebär det att vara inkluderad? Den här föreläsningen handlar om att ge er praktiska verktyg, diskussionsfrågor och begrepp för att kunna jobba med värderingar, identitet och makt. 

Podden: Behåll hatten på

Det här är podden för dig som funderar kring hbtq, teologi och normer.

Interview, Gender Equality

– – -> the Equality Podcast <- - -

Chefer – använd lagstiftningen mot sexuella trakasserier

Skriver på Inclusion Academy ihop med Matilda Andersson och Lisa Andersson Tengnér om chefens ansvar.

”Jag är glatt överraskad

och jättenöjd med dagen. Frida är en fantastisk föreläsare. Hon konkretiserade detta svåra och lite abstrakta ämne på en nivå som gör det lättare att ta till sig – utan att för den delen komma med pekpinnar. Och självklart väckte hon en hel del tankar och funderingar. Bara positiva tillrop från mig!”

Anställd, Förvaltningsrätten Malmö

”#metoo och #vardeljus

lyfter fram övergrepp, trakasserier och ojämlikhet, både i samhället och i kyrkan. I Göteborgs stift insåg vi att vi behövde mer av kunskap och reflektion efter uppropen. Därför anlitade vi Frida som föreläsare. Fridas föreläsning gav oss just det – mer kunskap och reflektion – när det gäller sexuella trakasserier, normer, kön och makt. Tack Frida och välkommen tillbaka!”

Greger Carlsson, Själavårdscentrum, Göteborgs stift

 

RÖSTER OCH REFERENSER
Det var en lättillgänglig föreläsning och att blandningen av teori och workshop var perfekt avvägd. Föreläsningen väckte mycket diskussionslust!

Summasummarum var detta den mest relevanta utbildningsdagen jag haft i mitt yrkesliv.

Workshoppen gav många funderingar över hur jag beter mig och hur det kan uppfattas av andra.

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad kring mina föredrag och produkter är det en bra idé att lämna din e-mail här. Då får du mina nyhetsbrev och uppdaterad kunskap.