10 tips.

Enkla sätt för dig att bli mer inkluderande.

1. Säkerställ att alla ledare och chefer har kunskap kring normer och diskrimineringslagstiftning.

 

2. Ställ öppna frågor om hur människor lever för att undvika att personer känner sig tvingade att komma ut, exempelvis ”hur ser din familj ut?”, snarare än ”vad heter din fru?”.

 

3. Ha nolltolerans mot kränkande skämt. Särskilt viktigt för dig som har en ledar- eller chefsposition!

Här finns alla 10 tips!