Att skapa opinion

Jag är sociolog, författare och föreläsare med lång erfarenhet av utvecklingsarbete. Med särskild kunskap om jämställdhet, normer och hbtq, 15 års erfarenhet av arbete och föreläsande i rättighetsfrågor vill jag skapa opinion

Därför normkritik

Normer som avgör om medlemmar känner sig som en del av gruppen, eller inte. Genom ett medvetet förhållningssätt går det att stärka de inkluderande normerna och förändra det som exkluderar.

Om förkortningen hbtq

Förkortningen hbt har använts i det svenska språket sedan början av 2000-talet. Sedan några år tillbaka inkluderas oftast q. H står för homosexualitet, B står för bisexualitet, T står för transpersoner, Q står för queer.