Det är ett plågsamt uppvaknande just nu. Många har länge sett rasismen, sexismen och homofobin, men det är med Sverigedemokraterna i riksdagen, tv-serien Torka aldrig tårar utan handskar och diskussionen om #näthat som det har blivit tydligt för den breda massan att Sverige inte är det öppna, demokratiska, jämställda landet som vi tror.

Nu är det 8 mars-veckan och firandet av denna dag ser väldigt olika ut i olika länder. I vissa länder är det vanligt att kvinnor från blommor och champagne. På andra ställen är det en helgdag, i Kina får kvinnor ledigt på eftermiddagen. Jag vill inte ha blommor, eller ledigt. Jag håller helt med Sara i monologen Bitterfittan ”Rosor och champagne? Hellre jämställdhet!”.

Såhär i mars månad har vi överösts med fakta och information om hur jämställdheten egentligen ser ut i Sverige. Den återkommande dagen ger organisationer möjlighet att årligen få ett tillfälle att lyfta upp orättvisor på grund av kön. Det är det fina i återkommande dagar – att det finns ett tillfälle när många fler blickar riktas på en fråga i samhället. Det finns så många olika områden att lyfta, vi är alla förlorare i en värld där vi möts och värderas utifrån vår könsidentitet snarare än utifrån de människor vi är. Nej, jag tror inte på en värld utan könsidentiteter, men jag tycker att vi ska fylla dessa sociala kategorier med mer innehåll, och jag tycker att två (köns-) alternativ är för få.

Kvinnor och män värderas olika – det gäller allt från bemötande av oss människor till den eviga lönefrågan. Förra årets 15:51 rörelse har i år bytt namn till 15:52, för i år kan kvinnor jobba en (!!!) minut längre och få betalt. Efter 15:52 jobbar kvinnor gratis. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 14,1 %. Sverige är inte ett jämställt land.

Bland bolagen på Stockholmsbörsen är det vanligare att en VD heter Johan, än att en VD är en kvinna. Här sker en viss utveckling: för några år sedan var det vanligaste namnet Göran. Stiftelsen Allbright, som tittar på ledarskapet i svenska bolag utifrån kön, menar att idag rekryteras styrelseledamöter på grund av kön, inte på grund av kompetens. Med andra ord finns det en könskvotering redan idag. En av tre styrelser, i de 251 svenska börsbolagen, har inte en enda kvinna i styrelsen. 30% av styrelserna är alltså enkönade. Sverige är inte ett jämställt land.

Föräldraskapet har fortfarande en kvinnlig norm. Pappor i Jönköpings län tar endast ut 21 % av alla nettodagar i föräldraförsäkringen. I riket är det 24 %. Detta är långt ifrån OK. Vi har haft föräldraförsäkring sedan 1974, och den är individuell. Varje införande av så kallad pappamånad har lett till ett jämnare uttag. Juridiken fungerar normerande. Jönköping är inte ett jämställt län. Sverige är inte ett jämställt land.

Nyligen visade det sig att pojkar i genomsnitt (utifrån föräldrars inlämnade scheman) vistas 2,5 timma längre på förskolan. Lektor Mia Heikkilä menar att det beror på att föräldrar i större utsträckning vill skydda flickorna, medan pojkar tillskrivs epitet såsom starka och tåliga. Vår bild av hur flickor och pojkar är får betydelse för hur vi behandlar flickor och pojkar. Föräldraskapet är inte jämställt.

Så – vad kan du göra denna vecka? Jag tycker att du ska börja med att fundera på dina förväntningar och ditt bemötande av flickor, pojkar, kvinnor och män. Se den som bryter könsnormer som en stark människa som behövs. Var positiv till mångfalden och lyft fram de personer som du ser kämpar för mer rättvisa. Fundera på hur du själv reproducerar könsnormer och försök hitta något som du själv kan ändra. Idag. Var med i det plågsamma uppvaknandet, rasismen, sexismen och homofobin finns i vårt samhälle. Sverige är inte ett jämställt land. Det är dags nu.