Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen

Jag har under alla mina år som föreläsare fått frågor från åhörare var de kan läsa vidare. Jag känner att det finns massor med bra metodmaterial och massor med bra akademisk litteratur, men jag har saknat tillgänglig litteratur som handlar både om jämställdhet och hbtq. Dessutom har många efterfrågat en begreppslista för alla ord som används.

Nu finns boken här!

Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen innehåller både kunskap om normkritik, kön och sexualitet. Utgångspunkten är att normer samverkar.

Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen handlar om rättighetsarbete i organisationer. Rättighetsarbete handlar inte om att ta bort olikheter – det handlar om att addera möjligheter och att säkerställa mänskliga rättigheter.

Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet, könsidentitet och sexualitet och utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter människor från verksamheten. Läsaren introduceras till bakgrund, olika inriktningar och fakta om ämnen som heteronormer, kön, genus, jämställdhet, feminism och hbtq.

Genomgående finns tips på hur organisationer kan arbeta vidare med frågorna. Boken innehåller en omfattande ordlista som förklarar begrepp och vägleder läsaren genom boken. Ordlistan kan också fungera som ett stöd i det fortsatta rättighetsarbetet.

Boken ger verktyg och inspiration till de som är i början av arbetet, samtidigt ger den fördjupad kunskap till de som vill utvecklas och bli ännu bättre på sitt jämställdhetsarbete eller med sin inkluderande kommunikation.

Varmt välkommen att köpa boken genom bokförlaget Idealistas, info@idealistas.se (eller ta kontakt med mig på hej@fridaohlssonsandahl.se).

Demokrati tar mycket tid – men ger bättre resultat

Att jobba med kunskap om härskartekniker och främjartekniker handlar om att jobba med demokrati. Varje möte, i en grupp eller med en annan människa, som kan vara så demokratiskt som möjligt blir också så bra som möjligt. Det är när alla får bidra och säga sitt som vi verkligen tar till vara hela gruppens kompetens. Det handlar alltså om mångfaldens styrka. Det kräver såklart en del att hela tiden ta med allas perspektiv, att allas inlägg är lika mycket värda och framförallt tar det tid. När vinst- och tidsmaximeringen förblindar oss så blir det lätt så att vi inte orkar lyssna på alla. Vi vill bara köra på och få resultat.

Det bästa sättet att köra över folk är att använda sig av härskartekniker. Om vi osynliggör och förlöjligar vår omgivning så kommer de till slut inte att orka diskutera eller lyfta sina frågor. Om vi sitter inne med information om viktiga möten kommer de andra inte dit.

Sanningen är att om vi tar oss tiden att få med så många synvinklar som möjligt i beslutet, så får vi ett mer hållbart resultat.

Genom att lära oss mer om härskartekniker kan vi bli mer medvetna om vad som sker på ett styrelsemöte eller på ett enhetsmöte på jobbet. Om viär vaksamma på demokratin och allas rätt att vara med i beslutsprocessen kan vi få bättre resultat. Genom att lära oss om främjartekniker kan vi också få konkreta verktyg till att arbeta för ett schystare klimat.

Fram för mer demokrati!

Frida