Februari månads Elisabeth Tamm-uppdrag

I kväll ska jag träffa Jönköpings Sekreterarförening och föreläsningen kommer att handla om härskar- och främjartekniker. Framförallt främjartekniker eftersom de ger oss ett praktiskt verktyg för att stärka vår omgivning. Jag tror på att vi kan bidra till bättre arbetsmiljö och mer demokrati om vi bli medvetna om strukturer och hur vi själva bemöter vår omvärld. 

Kolla in deras hemsida! 

Elisabeth Tamm

Elisabeth Tamm

Det skiljer 100 år mellan mitt och Elisabeth Tamm födelseår. Hon föddes på godset Fogelstad 1880. Hennes förutsättningar var helt annorlunda än vad mina är, och jag har mycket att tacka henne för. Kvinnorna som för 100 år sedan drev rösträttsrörelsen och folkbildning med kvinnor som målgrupp  tog mycket viktiga steg för jämställdheten.

Hon fick som barn undervisning hemma och ägnade sig sedan bland annat studier på Uppsala Universitet. När Elisabeth var 25 år dog hennes pappa och hon tog då över godset och jordbruket. Hon blev en av de första kvinnorna i svenska riksdagen och var bland annat den första kvinnliga kommunalnämndsordföranden i Sverige.

Hon tog initiativet till Kvinnliga Medborgarskolan och tack vara hennes stora egendomar blev hon en ekonomisk garant till skolan. Hennes viljestyrka och idéer var mycket viktiga för att Fogelstadskolan blev en sådan framgång. Hon var också med och startade tidningen Tidevarvet.

Folkbildningens syfte är att utjämna bildningsnivåer genom ren kunskapsöverföring och genom att låta människor får träffas kring de ämnen som berör i just deras liv. Fogelstad-gruppen och Tidevarvet är oerhört viktiga inslag i hur kvinnor fick mer kunskap, mer makt och mer inflytande under början av 1900-talet.

Jag får jobba med de frågor som jag brinner för. Detta är en lyx och för det är jag oerhört glad och stolt. Jag har därför beslutat att jag varje månad ska göra ett uppdrag hos en uppdragsgivare som inte har mycket pengar men däremot en vilja att förmedla kunskap, utveckla demokratin och i sann folkbildningsanda göra världen bättre.

Dessa uppdrag kommer jag att kalla för ”Månadens Elisabeth Tamm-uppdrag” som ett sätt at hylla svensk kvinnokamp och folkbildning.

November månads Elisabeth Tamm-uppdrag kommer att genomföras ihop med Kulturatet och KLEO. Det blir en till mingelkväll i Win Wins lokaler på Tredje Långgatan på temat Genus, Makt & Kultur. Jag kommer att prata om härskar- och främjartekniker. Det blir en massa annat spännande!

Kom dit! (Anmälan)