Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen

Jag har under alla mina år som föreläsare fått frågor från åhörare var de kan läsa vidare. Jag känner att det finns massor med bra metodmaterial och massor med bra akademisk litteratur, men jag har saknat tillgänglig litteratur som handlar både om jämställdhet och hbtq. Dessutom har många efterfrågat en begreppslista för alla ord som används.

Nu finns boken här!

Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen innehåller både kunskap om normkritik, kön och sexualitet. Utgångspunkten är att normer samverkar.

Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen handlar om rättighetsarbete i organisationer. Rättighetsarbete handlar inte om att ta bort olikheter – det handlar om att addera möjligheter och att säkerställa mänskliga rättigheter.

Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen fokuserar på inkludering utifrån jämställdhet, könsidentitet och sexualitet och utgår från normer och hur de välkomnar eller utesluter människor från verksamheten. Läsaren introduceras till bakgrund, olika inriktningar och fakta om ämnen som heteronormer, kön, genus, jämställdhet, feminism och hbtq.

Genomgående finns tips på hur organisationer kan arbeta vidare med frågorna. Boken innehåller en omfattande ordlista som förklarar begrepp och vägleder läsaren genom boken. Ordlistan kan också fungera som ett stöd i det fortsatta rättighetsarbetet.

Boken ger verktyg och inspiration till de som är i början av arbetet, samtidigt ger den fördjupad kunskap till de som vill utvecklas och bli ännu bättre på sitt jämställdhetsarbete eller med sin inkluderande kommunikation.

Varmt välkommen att köpa boken genom bokförlaget Idealistas, info@idealistas.se (eller ta kontakt med mig på hej@fridaohlssonsandahl.se).

Materialtips: sex- och samlevnadsundervisning, för fler

Materialtips: sex- och samlevnadsundervisning, för fler

Att jobba med normer, sex och samlevnad är viktigt. Sex och samlevnadsundervisningen på skolan ska finnas tillgänglig för alla elever under skoltiden.

Det finns inget särskilt ämne som heter sex och samlevnad och det finns inte lärare som har det som huvudämne. Det ska helt enkelt genomsyra alla ämnen. Detta är en bra strategi eftersom det är viktigt att belysa frågor om identitet och olika människors möjligheter från olika perspektiv. Det kan handla om allt från rösträtt och fortplantning till religionens påverkan på samhället och normer.

Risken med detta är såklart att frågan helt faller bort, eller att skolan istället arrangerar en temadag och sedan ser ämnet som avklarat.

Jag har precis läst flera av de material som är aktuella, och ska i helgen på en utbildning som berör normer och sexualitet. Utbildningsmaterialet, Fördom & Stolthet, är en del av ett projekt med målgruppen ”personer som har intellektuella funktionsnedsättningar eller kognitiva svårigheter, samt till personal inom daglig verksamhet, sociala företag, habilitering, gruppboenden och skolor.” Jag ser mycket fram emot helgens utbildning!

Ett annat material är boken ”Världens viktigaste bok”. Målgruppen är 10-13-åringar och handlar om ” normer, ja- och nejkänslor, hur man vågar tro på sig själv och hur man är schyssta mot varandra.” Den är skriven av Nathalie Simonsson och är utgiven tillsammans med RFSU. Jag är fullkomligt förälskad i denna boken. Det är rolig, tillgänglig och full med fakta. Jag tror faktiskt att många vuxna kan lära sig mycket om sex och samlevnad av denna boken.

RFSU har också gett ut ett material som vänder sig till lärare och andra ledare som jobbar med målgruppen unga och vuxna som håller på att lära sig svenska; Sexualundervisning på lättare svenska. ”Materialet är det första i sitt slag då det tar upp allt från anatomi och könssjukdomar till normer, relationer och sexuella rättigheter med hjälp av övningar med mycket bilder.” Även detta material kan användas av många. Det är bra illustrerat. Tydligt med fakta och öppnar upp för många diskussioner. Grunden är att med kunskap och ord kan vi må bättre och göra klokare val.

Ytterligare ett material heter ”Sex och samlevnad för nyanlända”.  Materialet bygger undervisning i sex och samlevnad tagits fram på Sprintgymnasiet i Liljeholmen. Det innehåller färdiga lektioner med bilder. Boken som riktar sig till elever är på lättläst svenska. Jag gillar materialet, men det är inte riktigt lika snyggt producerat som RFSUs nämnda material ovan.

Alla dessa exempel går att använda för att göra undervisning och samtal om relationer och kroppen bättre. Se det som ett smörgåsbord!

Sex och samlevnadsundervisning för nyanlända

Sexualundervisning på lättare svenska 

Världens viktigaste bok

Fördom & Stolthet

Mer om sex och samlevnad i skolans läroplan