Feminism och kvinnokamp

Vad betyder orden feminism och kvinnokamp?
Hur ser jämställdhetshistorien ut i Sverige?

Hur har utvecklingen sett ut i svensk historia vad gäller relationen mellan kvinnor och män?

I Sverige beskrivs utvecklingen av feminismen i form av tre eller fyra vågor av feminism, vilka har stått för olika perspektiv och på olika sätt bidragit till samhällelig och teoretisk utveckling. Vägen till jämställdhet går inte av sig själv. Varje steg som har tagits beror på att någon eller några har velat åstadkomma förändring. Ofta har det mötts av motstånd. Det är en viktig aspekt som du och verksamheten behöver ha med sig: många vill ha förändring, men få vill ändra sig själva.

Om ordet feminism

Genom att lära sig mer om ordet feminism, den teoretiska utvecklingen och den historiska framväxten får den ideella organisationen verktyg för att fundera kring sitt eget arbete för att uppnå jämställdhet. Vilka influenser har haft stor påverkan på förändringar och när har juridiska rättigheter och skyldigheter ändrats. Vad har drivit på de olika feministiska vågorna och vad ligger bakom förändringar i könsnormerna.

Influenserna på universiteten och den akademiska diskussionen

Jag går igenom de olika influenserna på universiteten och vart den akademiska diskussionen är just nu. Det börjar i kvinnoforskning, via genusvetenskap till queerteori och maskulinitetsforskning. Vi går igenom intersektionalitetsbegreppet (puh!) och hur vi kan se resultat av det i samhällsdebatten.

Formatet för föreläsningen:

Ni väljer själva längd på föreläsningen. Allt från kortare inspiration till heldagsutbildning.

Kombinera flera föreläsningar:

Denna föreläsning kan du enkelt kombinera med andra föreläsningar jag håller. Enklast är att du hör av dig så pratar vi kring just vilka behov och önskemål du har för en föreläsning.

Formatet för föreläsningen:

Deltagarnas aktivitet under passet kan ni själva bestämma. Teori, workshop, diskussionspass – mer teori eller mer interaktivt? Ni vet vad som passar er bäst.

Relaterade ämnen

De föreslagna ämnena kan plockas, blandas och ges i vilken form ni önskar.
Här är några.

Genus och arbetsmarknad

Hur ser den historiska utvecklingen ut, vad gäller på arbetsmarknaden idag och i framtiden?.

Diskrimineringslagen

Vad är diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier? 

#metoo och sexuella trakasserier

Efter #Metoo behövs kunskap och reflektion! Det här är en utbildning som specifikt handlar sexuella övergrepp, strukturer, normer och makt.

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad kring mina föredrag och produkter är det inte en tokig idé att lämna din e-mail här. Då får du mina nyhetsbrev och dina kunskaper kan alltid vara på topp!