… för den man som betedde sig enligt dåtidens kvinnliga normer, eller en kvinna som betedde sig enligt manliga normer. Alltså en person som överskred de sociala normerna för kön. Och även då sågs detta som något negativt.

Det finns en mängd olika inriktningar inom feminismen, men den grundläggande tanken är att feminismen är en åskådning som tittar på kategorin kön och makt, möjligheter och rättvisa. En feminist är alltså en person ser att det finns orättvisor och maktskillnader på grund av kön, och som vill förändra denna orättvisa.

Anledningen till att ordet är ’kvinnligt kodat’ har så klart med historien att göra. Kvinnor har länge fått kämpa för sina rättigheter, och kvinnor har arbetat tillsammans för att ge kvinnor och män samma möjligheter. Idag ser de allra flesta feminister att kvinnor och män drabbas av orättvisa på grund av kön, men orättvisan ser olika ut. Feminister kämpar för allas, kvinnors och mäns, rätt till alla möjligheter och rättigheter.

På mina utbildningar frågar jag ofta om det finns några feminister i samlingen. Ibland räcker några upp handen, men alltid är det någon som säger att det beror på vad jag menar med feminist. När jag då ger den här grundläggande förklaringen, så säger sig de allra flesta vara feminister. Väldigt, väldigt få personer anser att vi ska behandlas olika eller orättvist på grund av kön.

Ofta påpekas det också att det finns så många fördomar om feminister och att en inte vill vara en sån där manshatande, bh-brännande, humorbefriande feminist… Och nej, det låter onekligen inte så roligt. Jag har varit feministiskt aktiv i över tio år. Jag har aldrig träffat någon som varken är humorbefriad eller bh-brännande, eller för den delen manshatande.

De flesta av oss tillhör någon grupp som omges med fördomar eftersom det finns fördomar och förväntningar på alla slags etiketter vi sätter på människor. Det kan handla om allt från att vara pensionär till moderat och hundägare till föräldrar. De flesta av oss kan säga att vi tillhör grupper, men i samma andetag bekräfta fördomarna genom att säga att de inte stämmer. Att komma ut som feminist, moderat, pensionär, hundägare eller förälder innebär alltid att ge omgivningen möjligheter att sätta sina fördomsstämplar på oss. Men seriöst… varför ska det hindra oss?!?!

Vill du att orättvisa på grund av kön ska upphöra? Grattis! Då är du feminist. Välkommen!