Att kunna vara sig själv på jobbet och att ha schyssta kamrater är avgörande för hur vi mår på arbetet och därmed avgörande för hur vi presterar. En arbetsplats som präglas av hård jargong eller det som ibland kallas för ”högt i tak”, men snarare handlar om att tillåtas skämta på varandras bekostnad, innebär nästan alltid att någon mår dåligt.

Den psykosociala arbetsmiljön beror mycket på de uttalade och outtalade normerna på arbetsplatsen. Normer kring genus och HBTQ säger mycket om vilka som får ta plats vid fikabordet och generellt i organisationen. Att kunna vara sig själv på jobbet är också viktigt för hälsan, och därmed blir arbetet med jämställdhet och HBTQ-frågor även viktiga för friskvårdsarbetet.

När arbetsplatsen blir medveten om sina normer finns också möjligheten att ändra det som inte känns bra. Därför är arbetet med genus och HBTQ också ett sätt att arbeta för en bättre arbetsmiljö och för bättre hälsa bland personalen.