Hbtq – kampen & politiken

Vart står de stora striderna just nu och vilka positioner finns i samhällsdebatten?

Genom att titta historiskt på hbtq-kampen kommer vi också att kunna sia om framtiden. Vad har hänt i samhället och på juridiskt plan? Vart står de stora striderna just nu och vilka positionerar sig vart i samhällsdebatten. Inom den av mångfald präglade hbtq-rörelsen finns flera olika positioner.

Vad händer när högerextrema rörelser tar plats? Hur hänger homo-, bi- och transfobi ihop med främlingsfientlighet? Håller partierna på med pinkwashing? Vem deltar i pridemanifestationer?

Jag berättar om diskussionerna och utifrån det kan vi sia om framtidens slag och vinster. Dessutom tittar vi på er egen verksamhet – vad har förändrats genom åren? Vad behöver ni göra framåt för att inkludera fler?

Den här föreläsningen kan också fördjupa sig i de internationella konventioner som finns (eller inte finns!) och den svenska lagstiftningen var gäller diskriminering och hatbrott.

Formatet för föreläsningen:

Ni väljer själva längd på föreläsningen. Allt från kortare inspiration till heldagsutbildning

Kombinera flera föreläsningar:

Denna föreläsning kan du enkelt kombinera med andra föreläsningar jag håller. Enklast är att du hör av dig så pratar vi kring just vilka behov och önskemål du har för en föreläsning.

Formatet för föreläsningen:

”Deltagarnas aktivitet under passet kan ni själva bestämma. Teori, workshop, diskussionspass – mer teori eller mer interaktivt? Ni vet vad som passar er bäst.”

Relaterade ämnen

De föreslagna ämnena kan plockas, blandas och ges i vilken form ni önskar.
Här är några.

Diskrimineringslagen

Vad är diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier? 

Riktiga män, parmiddagar och flator

Könsnormerna påverkar vår vardag! Jag visar hur vi kan använda oss av kunskapen om genus och hbtq i vår vardag och på vårt arbete.

Heteronormer och hbtq

Hur kan verksamheten  inkludera fler, oavsett könsidentitet och sexuell läggning? Och vad innebär begreppen heteronormer och hbtq?