Intersektionalitet, normkritik och toleranspedagogik

Det bästa sättet att arbeta mot diskriminering är att jobba normfokuserat. Lär er mer om begreppen intersektionalitet, normkritik, toleranspedagogik och om perspektiven.

Ord som normkritik och intersektionalitet används mer och mer. Den här föreläsningen syftar till att ni ska lära er mer om begreppen och perspektiven. Jag ger er bakgrunden till varför de här orden finns idag. De har vuxit fram både inom akademin och aktivismen. Intersektionalitet och normkritik är verktyg som kan appliceras både i vardag och i en verksamhet – tillsammans funderar på vi på hur det kan påverka oss.

Beroende på era förkunskaper och behov kommer föreläsningen antingen handla mer om teorier och ord eller mer om konkreta övningar som görs för att få en bättre förståelse för begreppen. Som alltid är det målgruppen som bestämmer.

Formatet för föreläsningen:

Ni väljer själva längd på föreläsningen. Allt från kortare inspiration till heldagsutbildning. Är ni chefer, en avdelning eller är det en öppen föreläsning?

Kombinera flera föreläsningar:

Denna föreläsning kan du enkelt kombinera med andra föreläsningar jag håller. Enklast är att du hör av dig så pratar vi kring just vilka behov och önskemål du har för en föreläsning.

Formatet för föreläsningen:

”Deltagarnas aktivitet under passet kan ni själva bestämma. Teori, workshop, diskussionspass – mer teori eller mer interaktivt? Ni vet vad som passar er bäst.”

Relaterade ämnen

De föreslagna ämnena kan plockas, blandas och ges i vilken form ni önskar.
Här är några.

Heteronormer och hbtq

Hur organisationen kan öppna upp för att inkludera fler, oavsett könsidentitet och sexuell läggning. Vad är det för delar i heteronormer och hur påverkar det oss?

Härskartekniker och motstrategier

Lär er ta er om härskartekniker och skapa ett kreativt mötesklimat med hjälp av främjartekniker och motstrategier, så att mångfalden får plats. 

Diskrimineringslagen

Vad är diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier? 

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad kring mina föredrag och produkter är det inte en tokig idé att lämna din e-mail här. Då får du mina nyhetsbrev och dina kunskaper kan alltid vara på topp!