Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv där en kollar på flera olika maktordningar. Det handlar om att se att individer tillhör flera grupper och kategorier. De flesta individer har flera identiteter, såsom exempelvis ung, förälder, transgender och hetero.

Varje persons position beror på flera olika maktordningar. Gruppen män är inte bara män utan varje individ har också en ålder, en etnicitet, en sexualitet, en funktionalitet, osv. Intersection på engelska betyder korsning. Vi rör oss hela tiden i olika strukturer där olika maktordningar korsas.

Det betyder att vi i vissa sammanhang är norm och har mycket makt, medan vi i andra sammanhang är den person som avviker och därmed inte ges lika stort handlingsutrymme.

Att använda intersektionalitet som verktyg är ett normkritiskt sätt att analysera en organisation eller definition. Att ha det intersektionella perspektivet fördjupar bilden av strukturer och det blir i praktiken ett normkritiskt förhållningssätt.