Vår värld är uppdelad i det vi kallar eller associerar till traditionellt manligt och traditionellt kvinnligt. Ofta bryts denna uppdelning av individer i vardagen, men i våra samhälleliga normer finns ändå en uppdelning. Ett bevis för att vi i våra normer har samma bild av vad som är manligt och kvinnligt är vårt behov att med orden berätta när någon bryter mot normen; därav begrepp som damfotboll, manlig sjuksköterska och kvinnligt ledarskap. Vi gör det inte av ondo, vi gör det för att se till att den vi pratar med ska förstå och få samma bild.

I uppdelningen av det kvinnliga och det manliga finns också en statusskillnad. Detta betyder att vissa egenskaper, yrken och beteenden har högre status än andra. Vår särskiljning av manligt och kvinnligt i kombination med status-skillnaden gör att vi i konstruerar en samhällelig manlig norm (eftersom det manliga oftast har högre status och allt annat jämförs med det manliga). Detta är genuskontraktet.

Förenklat: den manliga tydliga rationella medarbetaren har oftast högre status än den känslosamma otydliga kvinnliga medarbetaren. Manligt kodade yrken har högre status och lön, medan kvinnligt kodade yrken har lägre status och lön.

För att normen ska behålla statusen och sin position som just norm sker medvetet och omedvetet härskartekniker mot det udda och annorlunda. Det kan vara ett förlöjligande, förminskande eller objektifierande.

Att kalla någon för kärring är ett resultat av genuskontraktets logik; det kvinnliga har sämre status och blir därmed ett skällsord om det sägs till en man (helt enligt logiken att den feminina mannen kallas för bög och därmed blir bög ett skällsord).

Prostitution handlar ofta om att en person objektifierar en annan person och förminskar den personen till ett sexuellt objekt. Den som har makten i en situation och i samhället har lättare att ta sig rätten att köpa sex av en annan person. I normer kring kön finns också bilden av den evigt pågående manliga aktiva sexualiteten och kvinnan som mer passiv. Prostitution är därför också ett resultat av genuskontraktet.

Att kärleksfullt kalla någon för kärring, att vilja sälja sex eller att ordet bög kan användas utan negativa undertoner förekommer såklart. Men det är inte på det viset som orden eller företeelserna oftast förekommer.

Därför går det inte att säga att upprördheten av kärring-affischen är en småsak och att vi istället måste arbeta mot prostitutionen. Båda händelserna är ett resultat av hur vi ordnar och rangordnar våra normer när det gäller kön. Vi måste få på oss genusglasögonen och hela tiden utmana genuskontraktet som det ser ut idag.

Att titta bakåt i historien ger oss hopp – genuskontraktet har ändrats flera gånger förut. Men det sker inte av sig självt; det finns hela tiden människor längst fram i kampen som utmanar och påpekar. Ta på er genusglasögonen, så kommer vi att få en förändring!