Begrepp som kvinna, man, tjej och kille används hela tiden och vi har alla en bild av vad det betyder. Jag skulle önska att vi funderar lite mer på orden.

För det första är kön något komplext och vår könsidentitet hänger ihop med biologiskt kön, socialt kön, mentalt kön och juridiskt kön. En person som där det biologiska, sociala, juridiska och mentala könet är överensstämmande är en cisperson. Cis är latin och betyder ”på samma sida”. Vi tror oss se vilken könsidentitet en person har, och vi tänker inte på det förrän vi möter någon som vi inte kan ”könsbestämma”.

Eftersom kön är så kopplat till socialt beteende så blir ord som ”kvinnligt nätverk” eller ”manlig sjuksköterska” något luddiga. Hur ser ett nätverk som är kvinnligt ut? Är det själva nätverket som är kvinnligt, är det bara kvinnor som är med och får alla kvinnor vara med, eller endast kvinnor som är ”kvinnliga”? En manlig sjuksköterska – är det en person som identifierar sig som man eller en person som beter sig ”manligt” eller en person som är kodad man via folkbokföringen?

Mitt tips är att fundera en gång extra på orden du använder. Det här är komplext eftersom vi lever i en värld som är präglad av både tvåkönsnorm (det vill säga att det bara finns två kön och att en person tillhör det ena eller det andra) och cisnorm.

Vad menar du egentligen när du säger ”kvinnlig”? Och om du vänder dig till killar – handlar det då om personer som är ”killiga” i sitt beteende, eller som definierar sig som killar eller som är juridiska killar?