Replik på Göran Fäldts artikel ”Komplettera jämställdheten” (JP 5/12).

Jag vill kommentera din åsikt om genusteoretiker. Jag är nämligen en sådan. Jag vill absolut att ”unga flickor ska se bilder på mödrar eller bilder på kvinnor i rollen som gifta och mödrar”.

Däremot vill jag inte att kvinnors barnbäraregenskap ska bidra till att vi får sämre lön och förminskas eller diskrimineras på andra sätt. Jag är så mycket mer än barnbärare!

Strindberg tyckte att kvinnan endast skulle hålla sig till det som du kallar för ”den kvinnliga livsbärande rollen”. Han menade att kvinnan ”är endast behöflig såsom vår äggstock och lifmoder, allra bäst dock som slida!”.

Tycker du som Strindberg?

Signatur: Frida Ohlsson Sandahl