Vad är kön?

Kön är en kategori som vi delar in människor utifrån. Den är en så vanlig indelning att vi inte tänker på den. Det är som att vi uppfattar personers könsuttryck och könstillhörighet utan att vara medvetna om det.

Det är först en person inte klarar av att (tror sig kunna) koda en annan persons könsuttryck som det kan bli krångligt. Vi vet inte hur vi ska prata med personen, vad den kan tänkas heta eller hur den kan tänkas vara förrän vår hjärna har bestämt sig. Eller att personen i fråga berättar. Det finns fyra perspektiv på kön: biologiskt, juridiskt, mentalt och socialt kön.

Vad är cisperson?

En person som har alla perspektiv av kön ”på samma sida” är en cisperson. Alltså en person som har en kropp som definieras som kvinna, har ett personnummer som ger könstillhörigheten kvinna, personen vill passera och passerar socialt som en kvinna och personen känner sig som en kvinna. Då är hon en cisperson. Här spökar tvåkönsnormen i bakgrunden eftersom det generellt ses som att någon antingen är ciskvinna eller cisman. En cisperson är inte en transperson.

Att vara cisperson är att vara norm och det innebär därmed privilegier. Cisnormen är en av de starkaste och mest osynliga normerna i vår kontext. Det är också en del av heteronormen på så sätt att människor förväntas vara antingen kvinnor eller män och eftersträva och förverkligas i en heterosexuell relation. Vi noterar en persons könsidentitet som det första vi gör, och de flesta av oss är omedvetna om att vi gör det. Det är först när vi träffar en person som vi inte kan fastställa vilket kön den personen har som vi märker hur viktigt det är för oss.

Det är alltid personen själv som identifierar sin könsidentitet.