Dessutom är det många som söker material för att diskutera just tro och hbtq. Detta inlägg ska inte handla om Jönköping utan istället förmedla tips på material för dig som vill lära dig mer eller behöver stöd för att samtala kring kärlek, sexualitet och religion.

Så att jag kan komma in – HBTQ-frågor i Frälsningsarmén

Detta är ett samtalsmaterial utgivet av EKHO, Ekumeniska föreningen för kristna hbtq-personer, och tar sin utgångspunkt i Frälsningsarmén. Den innehåller tre livsberättelser och sedan finns det olika teman såsom identitet, normer och mänskliga rättigheter. Boken är skriven med låga trösklar, det vill säga du behöver inte ha någon förkunskap kring hbtq-frågor eller Frälsningsarmén. Den går att använda i många (kristna) sammanhang. Jag är en av författarna. Boken finns att läsa digitalt, och kan beställas kostnadsfritt via erik@ekho.se.

Jag vet att Gud älskar mig

Detta är ett material från RFSL Ungdom som innehåller 16 berättelser om hur det är att vara hbtq-person och samtidigt torende. Här berörs kristendom, islam och judendom.  Kan beställas via RFSl Ungdom.

Gud är större – ett material om tro, hbt och sånt

Detta är ett material framtaget av projektet är ett metodmaterial framtaget av Religion hjärta hbt.  Projektet är finansierat av Arvsfonden och har drivits av är SFQ (Sveriges förenade hbtq-studenter). Även Kristna studentrörelsen i Sverige, Svenska kyrkans unga och Sensus har varit med i projektet. Syftet är att ge ett underlag för att lättare kunna prata om religion och hbt.