Vad är egentligen normkritik och toleranspedagogik? Här finns en kort INTRODUKTION.

Metodmaterial: BRYT! 

”Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. 3:e upplagan. Det som skiljer Bryt! från många andra metoder är att man fokuserar på normer istället för de som bryter mot normerna. Frågor om hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen, och vilka normer som finns inom den egna gruppen är viktiga. Den tredje upplagan av metodmaterialet Bryt! är omarbetad för att inkludera mer om normer kring religiositet, etnicitet och funktionalitet.” RFSL Ungdom

Teori: Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring

”Vad innebär normkritiska perspektiv på makt, lärande och strategier för förändring? Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige uder de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker bokens tio kapitel vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter. Bokens författare är forskare och praktiker verksamma inom högre utbildning, skolan, muesivärlden, ideella organisatio

Föräldraskap: Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för 2

”Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för 2 är boken för alla föräldrar och andra vuxna som vill ge barn fler möjligheter i en könsstereotyp vardag. När och hur könas barn och görs till flickor och pojkar? Och hur påverkar det barnens handlingsutrymme, identitet och självkänsla?”

 

Att läsa för barn: Böcker utgivna av Sagolikt bokförlag och OLIKA förlag.