Jag får ofta frågan om litteraturtips. Här kommer det första! En kort lista för dig som lära dig mer om genus och jämställdhet.

Om genus, från nyfödd genom hela livet: Att göra kön – om vårt våldsamma behov att vara kvinnor och män, av Ylva Elvin-Nowak och Helene Thomson
En bra bok som helt handlar om hur vi socialt gör kön genom bemötande och förväntningar. Den ger också hopp om förändring!

Om vuxna i heteropar: Det kallas kärlek, av Carin Holmberg
En studie om hur unga människor i par förhåller sig till könsnormer och jämställdhet. Hur jämställda är egentligen heteropar som lever tillsammans utan barn?

Om maskulinitet: Med uppenbar känsla för stil, av Stefan Mendel Enk
Detta är en studie i manlighet och de sociala koder som gäller. Ett bra och lättillgängligt sätt att lära sig mer om den manliga normen, och maskulinitet. Bland annat tar han upp koder som gäller, där saker som uppdelning mellan offentligt/privat är ett exempel, ett annat är att mannen alltid ska vara var lojal mot gruppen. Det handlar även om våld och frustration samt hur det är en del av den manlighet som alla förhåller sig till och som pojkar uppfostras tilll.

Om heteropar, barn och jämställdet: Bitterfittan, av Maria Sveland
En fantastisk bok som beskriver hur svårt det kan vara med jämställdheten när barnen kommer, särskilt för personer som är feministiskt medvetna och/eller vill leva jämställt. Den är också bra eftersom den relaterar till tidigare feministisk litteratur, så det är en bra genomgång av teorier och tips om var du kan läsa mer.