Manlighet och maskulinitet.


Könsnormerna påverkar vår vardag! Jag visar hur vi kan använda oss av kunskapen om genus och maskulinitet i vardagen och på arbetet.

Här vill jag prata om manlighet och maskulinitet som forskningsobjekt. Vad är anledningen till att vi tittar på manlighet och  och vad är relationen till kvinnoforskningen? Jag kommer att prata om olika teorier och hur de kan användas i praktiken. Forskring kring manlighet ger praktiska verktyg för oss när vi vill analysera vår arbetsplats, förening eller annat sammanhang. Jag ger er de verktygen.

Raewyn Connell, sociolog, anses vara en av de som har grundat maskulinitetsforskningen. Connells bok Maskuliniteter kom 1995. Det är en sociologisk analys av hur manlighet generellt skapas. Genom mer kunskap om teorier kring mansnormer och manlighet kan organisationen ta medvetna beslut om vilka genusnormer som gynnar medlemmar och verksamhet. Eftersom män är norm i samhället är det klokt att fokusera på maskulinitetsnormer. Jämställdhet är inte en kvinnofråga. Genusnormer påverkar alla och därför bör även (manliga) normer granskas.

Connells teori om maskulinitet bygger på en hierarki. Denna hierarkiska positionering förklarar hur män till största delen jämför sig med varandra och placerar in varandra i en (status) ordning. Kvinnorna är inte en del av hierarkin. Därför blir kvinnor helt oviktiga, och helt enkelt inte något som män räknar med. Män och manlighet har, enligt Connell, fullt upp med att jämföra sig med andra män. Hierarkin består av fyra grupper; den hegemoniska maskuliniteten, delaktiga män, underordnade män och marginaliserade män.

Formatet för föreläsningen:

Ni väljer själva längd på föreläsningen. Allt från kortare inspiration till heldagsutbildning. Är det en öppen föreläsning eller en specifik målgrupp?

Kombinera flera föreläsningar:

Denna föreläsning kan du enkelt kombinera med andra föreläsningar jag håller. Enklast är att du hör av dig så pratar vi kring just vilka behov och önskemål du har för en föreläsning.

Formatet för föreläsningen:

Deltagarnas aktivitet under passet kan ni själva bestämma. Teori, workshop, diskussionspass – mer teori eller mer interaktivt? Ni vet vad som passar er bäst.

Relaterade ämnen

De föreslagna ämnena kan plockas, blandas och ges i vilken form ni önskar.
Här är några.

#metoo och sexuella trakasserier

Efter #Metoo behövs kunskap och reflektion! Det här är en utbildning som specifikt handlar sexuella övergrepp, strukturer, normer och makt.

Diskrimineringslagen

Vad är diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier? Var gäller lagen? Och när?

Härskartekniker och motstrategier

Med hjälp av kunskap om härskartekniker, främjartekniker och motstrategier kan ni skapa ett kreativt mötesklimat där mångfalden får plats.

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad kring mina föredrag och produkter är det inte en tokig idé att lämna din e-mail här. Då får du mina nyhetsbrev och dina kunskaper kan alltid vara på topp!