Idag kommer jag att föreläsa om ”Kön och sexuell läggning i arbetslivet – vad spelar det för roll?”

Yrken och roller har under tider förändrats från att vara traditionellt kvinnliga och traditionellt manliga. Frida ger några exempel på sådana som förändrats eller som står i förändring just nu. Hur ser könssegregationen ut på svensk arbetsmarknad idag och varför har den kommit att bli på det viset. Sexuell läggning påverkar människor och kan ligga till grund för diskriminering. Lagstiftningen har också förändrats vad gäller skydd för diskriminering. Hur jobbar fackföreningsrörelsen och hur ser läget ut vad gäller utsattheten för människor på svensk arbetsmarknad?

Det kommer att bli en spännande lunch och ett bra sätt att börja veckan på.

Elisabeth Tamm? En av svensk folkbildnings förgrundspersoner. Du hittar mer info om henne här: https://fridaohlssonsandahl.se/elisabeth-tamm