Jag vill att Jönköpings kommun ska vara en plats för alla. Med invånare som mår bra och en ökad mångfald blir Jönköping bättre. Varje år ger kommunen stöd till föreningar som ger ungdomar bra fritidssysselsättning. Det kan vara allt från schack och dans till scouter och fotboll. Kommunala bidrag är ett viktigt stöd för föreningarna, och föreningarna är viktiga för ett aktivt samhälle och i längden även folkhälsa.

Etnologen Jesper Fundberg har följt ett pojkfotbollslag under fyra år och fann en värld full av sexism, vardagsrasism och homofobi. Idrotten som har ett så gott rykte om sig att fostra unga människor visade sig vara något helt annat. Min bild är detta även finns i många andra föreningar. Skattepengar går till dessa föreningar, och jag kan inte se hur det är rimligt att stöd som ska bidra till demokratiträning och folkhälsa istället bidrar till socialisering som leder till intolerans. Jag tycker inte att det är OK.

Mitt hopp står till att ingen ändå vill diskriminera och i min värld ska föreningar vara öppna för alla som delar föreningens värdegrund. För att alla ska känna sig välkomna är det viktigt att ge ledare och funktionärer kompetens och utbildning i frågor som rör bland annat genus- och hbtq.

Mitt medborgarförslag är att:

1)   Jönköpings kommun ska ställa krav på att föreningar ska jobba med värderingsfrågor som motverkar rasism, sexism, homo- och transfobi.

2)   Jönköpings kommun ska erbjuda/kräva att viss del av ledarna i en förening genomgår utbildning vad gäller genus, hbtq och bemötandefrågor.

 

Frida Ohlsson Sandahl

Hbtq = homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.