#metoo och sexuella trakasserier

#Metoo, sexuella trakasserier, diskriminering och arbetsgivaransvar. Det bästa sättet att arbeta mot diskriminering är att jobba normfokuserat. Lär er mer om begreppen och perspektiven.

Efter #metoo behövs kunskap och reflektion! Det här är en utbildning som specifikt handlar sexuella övergrepp, strukturer, normer och makt. Vad står det i diskrimineringslagen? Vad har arbetsgivaren för ansvar och krav? Hur skapas ett sunt arbetsklimat med respekt för varandra? Genom att fylla på med kunskap, diskutera och reflektera kommer vi vidare i denna viktiga fråga.

Formatet för föreläsningen:

Ni väljer själva längd på föreläsningen. Allt från kortare inspiration till heldagsutbildning.

Kombinera flera föreläsningar:

Denna föreläsning kan du enkelt kombinera med andra föreläsningar jag håller. Enklast är att du hör av dig så pratar vi kring just vilka behov och önskemål du har för en föreläsning.

Formatet för föreläsningen:

”Deltagarnas aktivitet under passet kan ni själva bestämma. Teori, workshop, diskussionspass – mer teori eller mer interaktivt? Ni vet vad som passar er bäst.”

Relaterade ämnen

De föreslagna ämnena kan plockas, blandas och ges i vilken form ni önskar.
Här är några.

Heteronormer och hbtq

Hur organisationen kan öppna upp för att inkludera fler, oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Härskartekniker och motstrategier

Lär er ta er förbi härskarteknikerna och skapa ett kreativt mötesklimat där mångfalden får plats.

Diskrimineringslagen

Vad är diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier? 

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad kring mina föredrag och produkter är det inte en tokig idé att lämna din e-mail här. Då får du mina nyhetsbrev och dina kunskaper kan alltid vara på topp!