Frida Ohlsson Sandahl

Föreläsare och författare
Kön, sexualitet och normer

Här är några av de ämnesområden jag kan. Dessa kan plockas, blandas och ges former som passar dig. Deltagarnas aktivitet under passer bestämmer ni! Ska det vara föreläsning eller mer interaktivitet?

Intersektionalitet, normkritik och toleranspedagogik

Det bästa sättet att arbeta mot diskriminering är att jobba normfokuserat. Lör er mer om begreppen och perspektiven.

Riktiga män, parmiddagar och flator

Könsnormerna påverkar vår vardag! Jag visar hur vi kan använda oss av kunskapen om genus och hbtq i vår vardag och på vårt arbete.

Heteronormer och hbtqi

Hur organisationen kan öppna upp för att inkludera fler, oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Feminism och kvinnokamp

En historisk resa som landar i queerteori, intersektionalitet och maskulinitetsforskning.

Genus och arbetsmarknad

Hur ser den historiska utvecklingen ut, vad gäller på arbetsmarknaden idag och i framtiden?

Inkluderande församling

Hur kan vi skapa ett vi, som också är öppet för fler?

Härskartekniker och motstrategier

Lär er ta er förbi härskarteknikerna och skapa ett kreativt mötesklimat där mångfalden får plats.

Diskrimineringslagen

Sedan 2017 är lagen uppdaterad och ställer krav på arbetsgivare att arbeta förebyggande mot trakasserier och diskriminering.

10 tips för inkludering

Lämna din e-postadress här så skickar jag dig en PDF med 10 raka tips kring inkludering!

9 + 6 =

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad kring mina föredrag och produkter är det en bra idé att lämna din e-mail här. Då får du mina nyhetsbrev och uppdaterad kunskap.