Frida Ohlsson Sandahl

Föreläsare och författare
 
Boka mig via mail till Inclusion Academy!
Kön, sexualitet och normer

Här är några av de ämnesområden jag kan. Dessa kan plockas, blandas och ges former som passar dig. Deltagarnas aktivitet under passer bestämmer ni! Ska det vara föreläsning eller mer interaktivitet?

Intersektionalitet, normkritik och toleranspedagogik

Det bästa sättet att arbeta mot diskriminering är att jobba normfokuserat. Lör er mer om begreppen och perspektiven.

Riktiga män, parmiddagar och flator

Könsnormerna påverkar vår vardag! Jag visar hur vi kan använda oss av kunskapen om genus och hbtq i vår vardag och på vårt arbete.

Manlighet – vad handlar det om?

Maskulinitet som forskningsobjekt, jag ger er praktiska verktyg för analysera en verksamhet.

Feminism och kvinnokamp

En historisk resa som landar i queerteori, intersektionalitet och maskulinitetsforskning.

Heteronormer och hbtq

Hur organisationen kan öppna upp för att inkludera fler, oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Hbtq – kampen & politiken

Vart står de stora striderna just nu och vilka positionerar sig vart i samhällsdebatten?

Barn, skolan och genus

Jag visar vilka stöd som finns för lärare, föräldrar och andra vuxna för att arbeta genusmedvetet.

Genus och arbetsmarknad

Hur ser den historiska utvecklingen ut, vad gäller på arbetsmarknaden idag och i framtiden?

Facket, genus och queer

Hur har den svenska fackföreningsrörelsen arbetat med jämställdhetsfrågan och hur ser nuläget ut?

Härskartekniker och motstrategier

Lär er ta er förbi härskarteknikerna och skapa ett kreativt mötesklimat där mångfalden får plats.

Inkluderande församling

Hur kan vi skapa ett vi, som också är öppet för fler?

Diskrimineringslagen

Sedan 2017 är lagen uppdaterad och ställer krav på arbetsgivare att arbeta förebyggande mot trakasserier och diskriminering.

#metoo och sexuella trakasserier

Efter #Metoo behövs kunskap och reflektion! En utbildning som specifikt handlar om sexuella övergrepp, strukturer, normer och makt.

Inkluderande ledarskap

Vem är du som chef och vem trivs i din organisation? Det här är en föreläsning för dig som ledare, när det är dags att fundera på vem du är.

10 tips för inkludering

Lämna din e-postadress här så skickar jag dig en PDF med 10 raka tips kring inkludering!

6 + 4 =

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad kring mina föredrag och produkter är det en bra idé att lämna din e-mail här. Då får du mina nyhetsbrev och uppdaterad kunskap.