Jag fick en fråga i mailen om detta. Jag skrev snabbt ned mina tre svar och insåg att detta nog behöver skrivas i ett blogginlägg. Så – här kommer mina tre bästa tips för att inkludera fler och möta människor likvärdigt.

  1. Utgå alltid från att alla människor finns i rummet. Alla grupper, identiteter och erfarenheter finns representerade. Detta förhållningssätt leder till att samtalet inte kommer att handla om ”de där andra”, utan inkluderar fler i ”vi:et”. Det är dessutom på det viset att vi aldrig kan veta allt om andra. Det finns massor med erfarenheter och identiteter i rummet som en helt enkelt inte vet om.

 

  1. Var tydlig med att uttala definitioner. Vad menas egentligen med ”kort rast under mötet”? Vilka innefattas i begreppet ”unga”? Varför diskuteras vissa frågor och varför beslutas det i andra frågor? Sociala normer är det som ”alla vet” och som vi inte behöver uttala. Genom att i stället vara tydlig med det outtalade, inkluderar vi alla i rummet utan att individer behöver fråga eller komma ut med sin okunskap.

 

  1. Ställ alltid öppna frågor. Detta leder till att varje person själv kan bestämma hur den ska svara. Den kan också välja att inte komma ut. Din fråga tvingar på så sätt inte individen att komma ut. Du kan fråga om hur någons familj ser ut, i stället för ”vad heter din fru?” Eller ”hur många barn har du?”. Fråga hur en person tänker kring föräldraledigheten i stället för att utgå från att personen ska vara hemma länge/inte alls. En annan smart grej kan vara att fråga ”firar du jul?” snarare än ”hur firar du jul?”.