Nu har det kommit nya siffror från SCB som berättar hur ojämställt det är i Sverige. Siffrorna gäller år 2013 och denna publikation firar 30 år.

Varför siffror? En förutsättning för att kunna besluta rätt för att nå jämställdhet är att veta nuläget, därför är det oerhört viktigt med könsbaserad statistik. Detta gäller i alla verksamheter. Hur ska föreningen kunna se över träningstider om ingen vet hur det ligger till? Hur ska kommunen kunna veta hur medborgarna bemöts om ingen har fakta om nuläget? Det räcker aldrig med att räkna, men siffror och statistik är ett bra första steg (om en inte har gjort något innan). Att fortsätta mäta är också ett sätt att se om rätt saker görs.

Här är några utdrag ur siffrorna (från SCBs pressmeddelande):

  • År 2013 arbetade 30 procent av alla kvinnor deltid.
  • Att kvinnor i högre utsträckning än män arbetat deltid är ett av skälen till att kvinnor i genomsnitt hade 66 procent av mäns pension år 2012.
  • Bland papporna är deltidsarbetet 10 procent eller lägre både idag och för 30 år sedan.
  • De tidsbegränsade anställningarna har ökat för både kvinnor och män sedan 1987 och mest i privat sektor där numera de flesta tidsbegränsade anställningarna finns.
  • Kvinnor hade år 2012 i genomsnitt 86 procent av mäns lön.

 

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2014

På tal om kvinnor och män – Jönköpings län 2012