Att skapa opinion

Jag är sociolog, författare och föreläsare med lång erfarenhet av utvecklingsarbete. Med särskild kunskap om jämställdhet, normer och hbtq, 15 års erfarenhet av arbete och föreläsande i rättighetsfrågor vill jag skapa opinion

Lite om kön, cis och cisperson

Cis är ett latinskt ord som betyder ”på samma sida”, och då måste vi föreställa oss två skilda könsalternativ; manligt kön och kvinnligt kön.