Riktiga män, parmiddagar och flator

Könsnormerna påverkar vår vardag! Jag visar hur vi kan använda oss av kunskapen om genus och hbtq i vår vardag och på vårt arbete.

Vad är genus, kvinnor och vad är män? Hur kan vi se på kön och hur gör vi kön i relation till varandra. Jag går igenom hur kön är kopplat till sexuell läggning och vilka förväntningar och fördomar vi bär med oss utifrån det.

Genus är ett begrepp för socialt kön. Det tar sin utgångspunkt i att kön framför allt är konstruerat. Inom genus- vetenskapen tittar forskare på hur över- och underordning reproduceras samt hur det påverkar människor.

Synen på kön har genom historien varierat stort. Det är lätt att konstatera att synen på kön och könsnormer varierar mellan familjer och geografiska platser. Det är även skillnad på könsnormer mellan organisationer. Religion kan påverka synen på kön likväl som ålder. Kön och genus är rörliga kategorier och något de flesta förhåller sig till.

Föreläsningen kommer också att behandla normkritiskt perspektiv samt material som finns för att arbeta vidare med frågorna.

Formatet för föreläsningen:

Ni väljer själva längd på föreläsningen. Allt från kortare inspiration till heldagsutbildning.

Kombinera flera föreläsningar:

Denna föreläsning kan du enkelt kombinera med andra föreläsningar jag håller. Enklast är att du hör av dig så pratar vi kring just vilka behov och önskemål du har för en föreläsning.

Formatet för föreläsningen:

”Deltagarnas aktivitet under passet kan ni själva bestämma. Teori, workshop, diskussionspass – mer teori eller mer interaktivt? Ni vet vad som passar er bäst.”

Relaterade ämnen

De föreslagna ämnena kan plockas, blandas och ges i vilken form ni önskar.
Här är några.

#metoo och sexuella trakasserier

Efter #Metoo behövs kunskap och reflektion! Det här är en utbildning som specifikt handlar sexuella övergrepp, strukturer, normer och makt.

Heteronormer och hbtq

Hur kan verksamheten  inkludera fler, oavsett könsidentitet och sexuell läggning? Och vad innebär begreppen heteronormer och hbtq?

Diskrimineringslagen

Vad är diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och trakasserier?

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad kring mina föredrag och produkter är det inte en tokig idé att lämna din e-mail här. Då får du mina nyhetsbrev och dina kunskaper kan alltid vara på topp!