Systerskap är en ganska gammal feministisk strategi. Grundtanken är att de enda som tjänar på att kvinnor motarbetar varandra är männen. Så för att förändra strategin bör kvinnor stötta varandra. Det kan handla om att lyfta fram kvinnor som gör bra saker, att peppa kvinnor som en ser har det tufft och att nätverka med kvinnor.

I vissa branscher och grupper finns det bara plats för en kvinna. Det kan handla om ledningsgruppen (eller Smurfarna…). Det som händer när det bara finns en person som bryter normen är att den ses för sitt annorlundaskap. Kvinnan könas, och bedöms hela tiden utifrån normen som finns i gruppen och utifrån kvinnonormen. Hur hon än gör, så kan det bli fel. Om hon anammar gruppnormen och beter sig mer ”manligt” ses hon som att hon överger sin ”kvinnlighet”. Om hon upprätthåller ett ”kvinnligt” sätt att vara, så ses hon som alltför mycket kvinna för att passa i gruppen. Detta är klassisk dubbelbestraffning. Risken blir också att andra kvinnor känner att det bara finns plats för EN kvinna i gruppen, och då tävlar med kvinnan som innehar den positionen nu. Som att det bara finns en plats för kvinnor! Tanken med systerskapet är att stärka varandra så att det blir möjligt med flera kvinnor tillsammans. Om gruppen blandas upp mer, så minskar könandet av personer. Då ser gruppen snarare till andra egenskaper, än könsidentitet.

Begreppet systerskap är ett könat ord. Precis som feminism. Men jag menar att detta kan användas av alla som vill stärka andra. Härskartekniker kan begås av alla mot alla, men det är vanligare att det begås mot de individer som bryter mot mönster. Det kan vara unga personer, det kan vara personer med funktionsnedsättningar, det kan vara personer med en annan etnicitet. Allt beror på hur normen i gruppen ser ut. Systerskapet kan användas som verktyg för att stärka grupper, sin egen grupp eller ett särskilt perspektiv.

Detta kan såklart missbrukas. Att jobba tillsammans och skapa nätverk är också ett sätt att ta makten. Om världen ska bli bättre och om det handlar om att få mer mångfald i en grupp så gäller det att vara vaksam så att ditt nätverk också innefattar mångfald.

Min egen strategi (som jag försöker hålla mig till, men jag är medveten om att det inte alltid blir som jag tänkt) är att aldrig tala illa om en kvinna, men att stärka kvinnor, män och könsöverskridare som kämpar för en bättre värld. För mig handlar systerskap om syskonskap med människor som gör bra saker. Vi måste hjälpas åt – ingen är stark ensam.