Det är dags att planera valrörelse och de politiska partierna är uppe i att fastställa strategier, viktiga valfrågor och vem som ska stå på olika listor. Detta är intern verksamhet i respektive parti och det får stora konsekvenser för hur det kommer se ut efter valet. Jag vill göra ett medskick – tänk jämställdhet, mångfald och kultur, och tänk på det redan nu.

Jag tycker mig se att många kommuner utanför Jönköpings län har mer visionära politiker som vågar satsa på frågor som rör inkludering och samhällsklimat. I Borås finns det ett beslut på att fritids- och folkhälsonämnden, ihop med andra nämnder ska ta fram ett förslag till hbtq-utbildning för föreningar för alla barns och ungdomars hälsa och deltagande. I Borås finns det 100 000 invånare. Andra städer springer ifrån oss.

För vårt län kan vi ta den eviga frågan om föräldraledighet och exempelvis det faktum att varje kommunstyrelseordförande är en man. Det är såklart ingen slump, och det är såklart inte varje enskild persons fel. Men på strukturell nivå är det mycket beklagligt. Jag tycker att det handlar om två saker. För det första måste varje parti och organisation redan nu tänka på mångfald och jämställdhet när det gäller representation i olika församlingar. Det går inte att fixa till efter valet.

Att inte jobba med jämställdhet är också ett aktivt val. Om en grupp låter bli att integrera jämställdhetsperspektivet, så kommer det att bli ojämställt. För det andra så förväntar jag mig modiga politiker i Jönköpings kommun och i länet som vågar satsa på frågor som rör mångfald, hbtq och jämställdhet.

Offentlig verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Det innebär bland annat att ta fram statistik fördelad på kön och att varje beslut ska föregås av en analys ur ett könsperspektiv, det vill säga hur varje beslut kommer att påverka flickor, pojkar, kvinnor och män. Hur ska offentlig verksamhet lyckas med detta om inte partierna själva lyckas med att prioritera jämställdhet?

Det är väl känt att kultur, kreativitet och mångfald hänger ihop. Jag anser att det här länet inte kan blunda för det längre. Det här är inte en projektfråga, jämställdhet är inte ett tillval – detta är en av nyckelfrågorna för samhället i stort och därmed Jönköpings län. Jämställdhet och mångfald går inte att addera i efterhand, det måste inkluderas från början.

Det gäller att ta tag i frågor som handlar om inkludering och attraktivitet – annars vill ingen bo och verka här. Vi har helt enkelt inte råd.

Gör kultur, samhällsklimat och jämställdhet till en valfråga!